medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Samlet TV-seing per år

Norsk TV-meterpanel har siden 1992 vært kilden til seertallene for norske TV-kanaler. Seermålingen har foregått elektronisk via et såkalt TV-meter installert hos norske, private husstander som har TV.

I 2018 ble undersøkelsen endret og fikk navnet TVOV. Nytt i TVOV er at den måler direktesendinger på nett, på alle typer skjermer, både i og utenfor hjemmet. Samtidig er universet for undersøkelsen endret fra personer 12 år og eldre med TV, til hele befolkningen 10-79 år. Siden TVOV inkluderer husstander uten TV, og måler seing på flere skjermer, kan seertallene for 2018 og utover ikke sammenlignes direkte med tidligere år. I tillegg til hovedutvalget for undersøkelsen har TV-seing hos barn vært målt fra starten av, men bare hjemme. Oppdragsgiverne er som før norske TV-kanaler.

Også tidligere er det gjort endringer i målingen av TV-seing. I 2014 begynte Kantar å måle seing utenfor hjemmet via bærbart utstyr. Dette bidro til økte seertall, siden TV-seing på hytta, på pub etc. nå ble inkludert. Seing utenfor hjemmet blir ikke målt for barn. I 2008 ble tidsforskjøvet seing (opptak og TV-arkiv fra siste syv dager) inkludert i målingen. Da Norsk Gallup (nå Kantar) overtok målingen fra MMI i 2000, ble det også gjort en rekke endringer i undersøkelsesopplegget som ga klare utslag i økt seertid - spesielt for yngre aldersgrupper (12-24 år). Tall før og etter 2000 kan derfor heller ikke sammenlignes direkte.

Her finner du gjennomsnittlige, daglige seertall per år i form av

  • samlet dekning (andel seere) en gjennomsnittsdag
  • samlet seertid en gjennomsnittsdag

Tallene viser gjennomsnitt for personer, og kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler. Ønsker du tall for hver enkelt TV-kanal, gå til TV-kanalenes seertall per år. I TVOV måles også strømming av kanalenes TV-innhold utenom direktesendinger. Du finner TV-seing fordelt på TV-selskap og type seing her.

Sammenlignbare tall for Norge og de andre nordiske landene finner du hos Nordicom.

hent dataKantar TNS: Gjennomsnittlig seertid pr døgn 2000 - 2022, fordelt på alle (minutter)

Tid alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle 12 år+163158157164166164156154174184 
Tid alle20102011201220132014201520162017  
Alle 12 år+183178175168174173167150 
Tid alle20182019202020212022  
Alle 10-79 år12711711810889 

Merk:

Det er gjort flere endringer gjennom årene både i hvordan TV-seingen måles og hvem målingen omfatter. Begge deler har konsekvenser for andeler og seertid. Fra 2018 omfatter TV-meteret alle husholdninger, også de uten TV, og måler direktesendinger på nett på alle skjermer, i og utenfor hjemmet. Tidligere omfattet målingen bare husstander med TV.

Fra juli 2014 begynte man å inkludere seing utenfor hjemmet - på hytten, puber etc., noe som førte til klart økte seertall. Seermålingen utenfor hjemmet gjelder ikke barn. Fra og med 2008 registreres også tidsforskjøvet seing - dvs. at TV-arkiv og opptak av TV-program som sees innen 7 dager er inkludert i seertallene. Da Kantar overtok ansvaret for undersøkelsen fra MMI i 2000, ble det gjort endringer angående størrelsen på utvalget , hvilke TV-apparater som var inkludert og når en skulle regnes som seer. Dette førte til en klar økning i seertiden, spesielt for unge.

Kilder