medienorge

Bruk av vanlig radio og nettradio

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til bruk av vanlig radio og nettradio en gjennomsnittsdag. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av vanlig radio og nettradio 2016 - 2020, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Vanlig radioAlle (9-79 år) - - - - - - 55494442 
NettradioAlle (9-79 år) - - - - - - 11101012 
TotaltAlle (9-79 år) - - - - - - 59545048 
Type
Alle
2020  
Vanlig radioAlle (9-79 år)43 
NettradioAlle (9-79 år)12 
TotaltAlle (9-79 år)49 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Nettradio gjelder direktesendt radio på Internett, og omfatter ikke radiosendinger fra arkiv.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.