medienorge

Lytting på podkast en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lytting på podkast en gjennomsnittsdag. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå. Tall for podkastlytting i de andre nordiske landene finnes hos Nordicom.

hent data

Andel som har lyttet til podkast en gjennomsnittsdag 2016 - 2020 (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)------27814 
Alle2020  
Alle (9-79 år)12 

Merk:

I 2020 har SSB gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Andelen som hører på podkast er regnet om i forhold til SSBs rapportering, og viser andeler i hele befolkningen. SSB rapporterer andeler blant brukerne av lydmedier en gjennomsnittsdag.

Fordeling på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Kilder