Lytting på podkast en gjennomsnittsdag
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til bruk av podkast en gjennomsnittsdag. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Tall for podkastlytting i de andre nordiske landene finnes hos Nordicom.
hent data

Andel som har lyttet til podkast en gjennomsnittsdag 2016 - 2019 (prosent)

Alle2016201720182019  
Alle (9-79 år)27814 
MERK:

Andelene er regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har brukt lydmedier en gjennomsnittsdag, til andeler for hele befolkningen.

Fordeling på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring