medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Min viktigste nyhetskilde

Oversikten over hvordan nordmenn vurderer ulike medier som nyhetskilde, er hentet fra Kantars store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres via telefon og kartlegger ulike sider ved mediebruken i Norge. I en tilleggsdel til Forbruker & Media blir et mindre utvalg bedt om blant annet å vurdere hvor viktige ulike medier/plattformer er som nyhetskilde. Mediene skal ikke rangeres i forhold til hverandre, og flere medier kan krysses av som viktige/uviktige.

Telefondelen av undersøkelsen foregår blant de som er 12 år og eldre, mens aldersgrensen for deltakerne i tilleggsdelen har variert. Tallene nedenfor gjelder befolkningen over 15 år. Tall for avis gjelder papiraviser. Fra og med 2020 er også nettavis inkludert, som en egen kategori.

Du kan velge å få resultatene fordelt etter kjønn, alder, utdanning, personlig inntekt og bosted, og du kan velge andeler for ett eller flere svaralternativ (enig, litt enig osv.).

hent dataMin viktigste nyhetskilde 2010 - 2022, fordelt på alle (prosent)

Medium
Totalt
2010201120122013201420152016201720182019  
Helt enig             
AvisAlle 15+1615141413119876 
TVAlle 15+19232121191818171515 
RadioAlle 15+14151514131312121011 
InternettAlle 15+26323636414346474749 
MobilAlle 15+25813------ 
Medium
Totalt
202020212022  
Helt enig      
AvisAlle 15+554 
TVAlle 15+151413 
RadioAlle 15+998 
InternettAlle 15+403940 
NettavisAlle 15+363737 
Sosiale medierAlle 15+11109 

Merk:

Tall for avis gjelder papiraviser. Mobil var bare en del av undersøkelsen i 2010-2013. Nettavis og sosiale medier er inkludert fra og med 2020.

Til og med 2010 kunne spørreskjemaet bare besvares på papir, og sendes inn via post. Fra 2011 ble det mulig å besvare spørsmålene på nett. Det kan ha ført til endringer i hvem som har besvart undersøkelsen.

Samme person kan ha ført opp mer enn ett medium som viktigste nyhetskilde. Prosentene kan derfor ikke summeres på tvers av medier, men bare sammenlignes. Forholdet mellom mediene gir like fullt et bilde av hvordan nordmenn rangerer ulike medier som viktigste nyhetskilde.

Kilder