medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Daglig dekning for mediehus/konsern fordelt på mediekanal

Tall for daglig dekning for mediehus og mediekonsern fordelt på mediekanal er hentet fra Kantars mediehusrapporter, som igjen er basert på den store mediebruksundersøkelsen Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres gjennom hele året og kartlegger flere sider ved mediebruken i Norge. Mediehusrapportene videreføres dessverre ikke etter 4. kvartal 2017, dermed vil tallene nedenfor ikke bli oppdatert videre.

I oversikten under finner du tall for andel av befolkningen (12 år+) som har brukt tilbud fra ulike mediehus eller mediekonsern. Mediekanalene som måles er papiravis, TV og radio samt tilbud på Internett og mobiltelefon. Unntaket er Discovery Networks Norge og MTG hvor nettbaserte tilbud ikke er inkludert. Noen av konsernene er også involvert i ukepresse, forlag, film osv., men dette regnes ikke med her. Ønsker du full oversikt over hva som er med for det enkelte mediehus/konsern, kan du finne dette i originalrapportene hos Kantar.

Dataene omfatter bare mediehus og konsern som velger å delta i undersøkelsen Forbruker & Media. Vær oppmersom på at ikke alle mediehus eller konsern har tall for alle år. Du kan lese mer om Forbruker & Media i metodeomtalen nedenfor. Ønsker du se totaltall for mediehus og konsern fordelt på alder, finner du dette under Daglig dekning for mediehus og konsern.

hent dataDaglig dekning for mediehus/konsern fordelt på mediekanal 2017 (prosent)

2017  
Mediehus
Kanal1.kv2.kv3.kv4.kv  
NRKNRK (totalt)85868584  
 NRK TV58515254  
 NRK.no/yr.no49535352  
 NRK Mobil (Yr Mobil)34424242  
 NRK Radio45433936  
 NRK Nett-TV13111113  
 NRK Tekst-TV8777  

Merk:

Mediehustallene blir ikke oppdatert etter 2017. Vær oppmerksom på at ikke alle mediehus/konsern har data for alle år.

Dekningstallene for MTG og Discovery Networks Norge omfatter ikke tilbud på Internett. For NRK er trafikk til Yr Mobil inkludert fra og med 2011. Schibsteds dekningstall inkluderer trafikk på annonseportalen Finn.no.

Fra og med andre kvartal 2016 veies resultatet av undersøkelsen for utdanning, i tillegg til for alder, kjønn og geografi. Siden personer med høyere utdanning har utgjort en større del av utvalget for undersøkelsen enn av befolkningen generelt, vil disse nå telle mindre enn før. Det kan gi ulike utslag for ulike medier og mediekanaler. Medier med mange brukere med høy utdanning vil få lavere brukertall som følge av endringen.

Schibsteds dekningstall for TV gjelder TV-kanalen VG, ikke VGTV.

Discovery Networks Norway solgte sine radiokanaler til Bauer Media sommeren 2015. TV Norge med tilhørende TV- og radiokanaler var tidligere eid av det tyske mediekonsernet ProSiebenSat.1, men ble i april 2013 kjøpt opp av amerikanske Discovery Communications.

Mobil-økningen til Amedia og Polaris i 3. kvartal 2014 skyldes at langt flere mobiltitler er lagt til i målingen.

Fra og med 2013 er Nettavisen lagt til i dekningstallene for Egmont og Amedia. Begge konsern får høyere dekningstall enn reelt, fordi Nettavisen er lagt til med 100 % hos begge. Nettavisen eies 50/50 av de to mediekonsernene. Egmonts dekningstall for 2012 inkluderer kun TV 2.

Edda Media ble i juni 2012 innlemmet i A-pressen. Det sammenslåtte konsernet fikk navnet Amedia.

For papiraviser merket med * er det benyttet offisielle lesertall som kun rapporteres hvert halvår, mens det i totaltallet for mediehus eller konsern i stedet er brukt avislesertall basert på spørsmål om avislesing 'i går' for gjeldende kvartal.

I januar 2009 ble metoden for innsamling av data om nasjonale radio- og TV-kanaler justert for å gjøre den mer sammenliknbar med avisdelen. NRK og TV 2 økte sin daglige dekning som følge av dette.

Kilder