medienorge

Programprofil for kommersielle radiokanaler

Her finner du programprofiler for P4 og Radio Norge, utarbeidet av medienorge. Profilene er basert på kanalenes rapportering til Medietilsynet, men er så langt det er mulig omarbeidet til standardkategorier som benyttes av EBU. Utgangspunktet for andelene for ulike programkategorier er kanalenes totale sendetid, mens deres egen rapportering kun gjelder deler av sendetiden. Den delen av sendingene kanalene ikke har gjort rede for, er plassert under 'Annet'.

Fram til 2004 var P4s egen programprofil kun basert på verbalinnslag (tid med tale). Fra og med ny konsesjonsperiode for riksdekkende kommersiell radio i 2004, inkluderer P4 musikk i de fleste kategoriene. Videre består andelene for ulike programkategorier av en kombinasjon av hele programmer og innhold på innslagsnivå. Tallene er dermed ikke sammenlignbare med tidligere år.

Radio Norge (tidligere Kanal 24) utarbeider sin programprofil etter samme metode som P4 benytter i dag. Kanalenes programprofiler kan derfor ikke sammenlignes med NRKs kanaler, siden NRK rapporterer ut fra hele programmer. Unntaket er P3, hvor det i noen år har vært rapportert på innslagsnivå.

hent data

Programprofil for P4 1996 - 2012 (prosent)

Kategori
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
 
Nyheter1615161616182225 
Samfunnsspørsmål108910914149 
Hjem/fritid/livsstil101171517835 
Natur og vitenskap-0012322 
Religion/livssyn11112223 
Barn/ungdom656585810 
Kultur98458101415 
Drama----0023 
Sport581110101056 
Underholdning1517181091375 
Annet137831363 
Reklame1620202418121616 
Timer totalt8 7848 7608 7608 7608 7848 7608 7608 760 

Kategori
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
 
Nyheter 5,2 5,2 5,5 5,3 5,4 5,7 5,5 5,5 5,5 
Samfunnsspørsmål 1,9 1,7 3,4 4,3 4,6 4,7 5,2 5,4 5,0 
Forbrukerstoff 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 0,4 
Program for trafikanter 16,3 16,7 16,7 18,0 20,2 19,9 20,1 19,9 19,0 
Natur og vitenskap 0,9 0,4 0,3 0,5 0,3 0,3 1,1 1,8 1,6 
Religion/livssyn 1,1 1,1 0,9 1,3 1,6 2,1 1,4 1,3 1,4 
Minoriteter 0,4 0,4 0,6 1,6 1,8 1,1 1,2 1,5 1,4 
Barn/ungdom 10,6 13,2 10,8 12,9 13,8 10,0 10,1 11,3 13,0 
Kultur 12,5 20,0 11,2 17,3 16,9 19,0 19,1 19,5 19,9 
Sport 4,4 4,4 5,1 5,2 4,7 4,9 5,2 5,0 4,6 
Underholdning 8,7 7,3 5,1 14,3 14,0 13,6 13,0 8,3 8,6 
Program for eldre 2,3 3,7 2,4 1,6 0,5 2,3 2,3 2,3 2,2 
Annet 29,2 16,5 31,9 8,5 5,9 4,9 5,9 8,4 7,5 
Reklame 6,4 9,2 5,7 8,9 9,9 11,2 9,4 9,3 9,9 
Timer totalt8784,08760,08760,08760,08784,08760,08760,08760,08784,0 

Merk:

Radio Norge het fram til våren 2008 Kanal 24. Navneendringen skjedde i forbindelse med at kanalen ble overtatt av selskapet SBS Radio Norge.

Hos NRK er musikkprogram en egen programkategori; i denne oversikten inngår musikkprogram i kategorien 'kultur'.

I 2000 utgjorde verbalinnslag 46 % av sendetiden på P4. Resten (56 %) bestod av musikk. P4s programprofiler ble fram til 2002 utarbeidet av overvåkingsbyråene Imedia og Observer. Fra og med 2002 overtok P4 registreringen i egen database. Radio Norges programfordelinger er utarbeidet av selskapet selv.

Kilder

Kilder

Hjelpemidler

Last ned siden i Excel-format