medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Oversikt over norske radiokanaler

Oversikten over norske radiokanaler er laget på bakgrunn av opplysninger fra NRK, Medietilsynet og selskaper som driver radiokanaler i Norge. Tabellen omfatter i hovedsak DAB-kanaler, men viser også til antall FM-kanaler for lokalradio. Nettradio er ikke inkludert.

I 2021 kunne 99 prosent av befolkningen motta NRKs DAB-kanaler, mens det kommersielle DAB-nettet nådde i overkant av 90 prosent av befolkningen. I tillegg til riksdekkende og regionale DAB-nett, er det også etablert DAB-nett for lokalradioer. Det riksdekkende FM-nettet ble gradvis stengt ned i løpet av 2017, mens lokale FM-nett fortsatt er i drift. Du finner informasjon om DAB-dekning her.

Lignende oversikter for de andre nordiske landene finner du hos Nordicom.

Oversikt over norske radiokanaler 2022

Dekning Kanal Største eiere Finansiering Dekningsgrad Distribusjon Oppstart  
Riksdekkende NRK P1 Den norske stat Skatt 100/99 DAB+ 1933  
  NRK P2 Den norske stat Skatt 99 DAB+ 1984  
  NRK P3 Den norske stat Skatt 99 DAB+ 1993  
  NRK Klassisk Den norske stat Skatt 99 DAB+ 1995  
  NRK Alltid Nyheter Den norske stat Skatt 99 DAB+ 1997  
  NRK Sápmi Den norske stat Skatt 99 DAB+ 1999  
  NRK mP3 Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2000  
  NRK Super Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2007  
  NRK Sport Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2007  
  NRK Jazz Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2008  
  NRK P1+ Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2013  
  NRK P13 Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2014  
  NRK Vær Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2007  
  NRK Trafikk Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2017  
  NRK Folkemusikk Den norske stat Skatt 99 DAB+ 2004  
  P4 Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 1993  
  P5 hits Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 2010  
  P6 Rock Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 2014  
  P7 Klem Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 2011  
  P8 Pop Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 2015  
  P9 Retro Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 2017  
  P10 Country Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 2017  
  NRJ NRJ/Viaplay Group Reklame 93 DAB+ 2010  
  Radio Norge Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2004  
  Radio Rock Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2013  
  Kiss Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2012  
  Radio Norsk Pop Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2016  
  Radio Vinyl Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2017  
  Radio Topp 40 Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2017  
  P24-7 Mix Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2018  
  P24-7 Kos Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2019  
  P24-7 Fun Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2022  
  Podplay Radio Bauer Media Reklame 93 DAB+ 2021  
Regionale 16 regionale kanaler Den norske stat Skatt 100/99 DAB+ Fra 1957  
Lokale 57/65 lokale kanaler Diverse Reklame
tillatt
- FM/DAB+ Fra 1982  

Merk:

Regionale kanaler består av NRKs distriktssendinger, inklusive sendingen på samisk. Informasjon om antall lokale radiokanaler/konsesjoner er hentet fra Medietilsynet. Antallet gjelder enten utgangen av året før eller er basert på nyeste tilgjengelige tall. Fra 2020 oppgir Medietilsynet antall lokale kanaler i stedet for antall konsesjoner. Ett selskap kan ha flere konsesjoner, men sende samme kanal i flere områder.

Dekningstall for DAB er ikke basert på samme type måling som for FM. DAB-dekningen oppgis på grunnlag av hvor stor del av befolkningen som kan ta inn DAB der de bor. Dekningstallene for FM anga andelen av areal i Norge hvor signalene var tilgjengelige, uavhengig av om det var befolket eller ikke.

Distribusjon: DAB står for Digital Audio Broadcasting (digital radiokringkasting). DAB+ er en videreutvikling av DAB. Radioer som tar inn DAB+, kan også motta DAB, men ikke omvendt; Analog distribusjon er radio som sendes over FM-nettet.

NRK Vær sendes i kystområdene fra Østlandet til Nord-Norge, med tre regionale versjoner. Kanalen NRK Folkemusikk sendes 24 timer i døgnet som nettradio, men går også ut i DAB-nettet om natten i NRK Supers ledige sendetid.