medienorge

Programprofil for NRKs radiokanaler

Tall for sendetid og programprofiler for NRKs radiokanaler er hentet fra NRKs analyseavdeling som utarbeider programstatistikk og analyser av radio- og TV-bruk. Hos medienorge blir tallmaterialet i noen tilfeller bearbeidet for å gjøre programkategoriene sammenlignbare over lengre tidsperioder. Programprofilene du finner her er derfor ikke nødvendigvis helt identiske med de oversiktene NRK presenterer årlig i sitt allmennkringkasterregnskap.
hent data

Programprofil for NRK P1 i årene 1986 - 2011 (prosent timer)

Kategori
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
 
Nyheter------1091111 
Samfunnsspørsmål------4345 
Hjem/fritid/livsstil------0000 
Natur og vitenskap------1111 
Religion------3333 
Barn og ungdom------7788 
Kultur------3344 
Drama------3322 
Sport------1111 
Underholdning------14141415 
Musikk------40393940 
Annet------10101310 
Timer totalt------7 9427 7237 9557 966 
Kategori
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Nyheter11141413151414141314 
Samfunnsspørsmål34610996554 
Hjem/fritid/livsstil0002112222 
Natur og vitenskap1121111011 
Religion3342222222 
Barn og ungdom6--------- 
Barneprogram-682200000 
Kultur2323100000 
Drama2221011011 
Sport0000003453 
Underholdning16172020201919181717 
Musikk41423939383737373933 
Annet151037101616171524 
Timer totalt8 0628 0507 9531 8047 2137 3727 4187 4277 4267 426 
Kategori
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Nyheter13131313111111121110 
Samfunnsspørsmål55910887788 
Hjem/fritid/livsstil2211111021 
Natur og vitenskap1111111111 
Religion2222222232 
Barneprogram0001221222 
Kultur0000000022 
Drama1111111111 
Sport4433233333 
Underholdning16162025202526272424 
Musikk42423735293032282829 
Regionale sendinger----151515151616 
Annet1414128810000 
Timer totalt7 4587 4587 4877 4618 7608 7608 7598 7608 7848 760 
Kategori
2010
2011
 
Nyheter109 
Samfunnsspørsmål99 
Hjem/fritid/livsstil10 
Natur og vitenskap11 
Religion22 
Barneprogram22 
Kultur32 
Drama11 
Sport33 
Underholdning2425 
Musikk2929 
Regionale sendinger1616 
Annet01 
Timer totalt8 7608 760 

Merk:

Samiske nyhetssendinger i riksnettet er fra og med 2000 inkludert i kategorien 'Nyheter' på P2.

Fra og med 2004 er regionale sendinger på P1 tatt med inn i timegrunnlaget for fordelingene. Siden det fører til en økning i det totale timetallet, har endringen konsekvenser for de andre programkategorienes andeler på NRK P1.

P3s programprofil har vært utarbeidet på flere ulike måter. Fram til 2002 ble den beregnet med utgangspunkt i fordeling av hele programmer. Fra 2002 til 2009 ble musikkdelen og taledelen i programmene kategorisert hver for seg. Dvs at sendetiden for ett og samme program ble delt opp og plassert i f.eks. sjangerene 'samfunnsspørsmål' og 'pop/rock'. Fra og med 2010 gikk NRK tilbake til å fordele hele programmer i kategorier.

I oktober 1993 reorganiserte NRK radiotilbudet. P3 ble opprettet som en egen ungdomskanal, mens P1 og P2 i større grad ble rettet mot ulike lyttergrupper. For 1993 omfatter programprofilene kun sendetid etter omleggingen.

Kilder

  • NRK (bearbeidet)

Kilder

  • NRK (bearbeidet)

Hjelpemidler

Last ned siden i Excel-format