medienorge

Norsk lokalradio på FM: Inntekter og utgifter

Medietilsynet tildeler bl.a. konsesjoner for lokalradio. Radiokanaler som sender i FM-nettet er pliktig til å sende inn årsmelding for virksomheten til Medietilsynet hvert år. Økonomitallene for lokalradio er basert på disse årsmeldingene. Mange av kanalene sender også i DAB-nettet, men rene DAB-kanaler har ikke rapporteringsplikt. De lokale radiokanalene har fått lov til å fortsette sendingene i FM-nettet ut 2026.

Oversikten under omfatter lokalradioer med sendinger i FM-nettet som har rapportert inn opplysninger, et antall som kan variere noe fra år til år. Spesielt i forbindelse med overganger mellom konsesjonsperioder har antallet variert, fordi en del radioer ikke har fått fornyet konsesjon. I tillegg forekommer det en del etterrapportering, slik at tallene for foregående år er gjenstand for løpende revideringer. Flere av de store kommersielle lokalradioene gikk over til riksdekkende sendinger på DAB i 2016 og 2017, og avsluttet sendingene i FM-nettet. Sammenligninger mellom år bør derfor foretas med forsiktighet.

Oversikter over konsesjoner og økonomitall for lokalradio på FM finnes på Medietilsynets nettsider. I DAB-nettet er det selskapene som har konsesjon fra Nkom til å drive sendenett, som bestemmer hvilke lokale kanaler som får sende, og her finnes det ingen offentlige kanaloversikter.

Norsk lokalradio på FM: Inntekter og utgifter 1999 - 2020 (mill. NOK)

 1990199119921993199419951996199719981999  
Totale driftsinntekter---------237 
Totale driftskostnader---------244 
Årsoverskudd----------7 
Driftsmargin %----------3 
 2000200120022003200420052006200720082009  
Totale driftsinntekter253246257288330324333346336318 
Totale driftskostnader252274284305345336342340337320 
Årsoverskudd1-28-27-17-15-11-96n.a.-3 
Driftsmargin %1-12-11-6-5-4-320n.a. 
 2010201120122013201420152016201720182019  
Totale driftsinntekter319305310305317325280186184234 
Totale driftskostnader366318326309302291249181183- 
Årsoverskudd-46-13-16-415343151- 
Driftsmargin %-15-4-5n.a.5101131- 
 2020  
Totale driftsinntekter219 
Totale driftskostnader204 
Årsoverskudd14 
Driftsmargin %6 

Merk:

I 2019 oppgis kun inntekter for lokalradioaktørene, ettersom en rekke lokalradiokonsesjonærer har gitt mangelfulle opplysninger om driftskostnadene sine. Inntektene for 2019 er revidert i 2020.

Mange store kommersielle lokalradioer gikk over til riksdekkende sendinger på DAB i 2016 og 2017. Dette påvirker både inntekter og utgifter fra 2016 og framover.

Tallene for årene 2008-2010 er noe usikre. Denne perioden var preget av overgangen til et nytt konsesjonsregime og etablering av nye radiostasjoner. Medietilsynet advarer mot å trekke bastante konklusjoner om utviklingen i lokalradioøkonomien basert på tall fra disse årene.

Antall radioer som sendte inn årsrapport for 2008 var spesielt lavt. Dette skyldes den uavklarte situasjonen rundt tildelinger av konsesjoner i 2008/2009.

Kilder