medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Antall ansatte i NRK

Oversikten over antall ansatte i NRK er hentet fra selskapets årsrapporter og fra NRKs personal- og informasjonsavdeling. Hvordan man teller antall årsverk har endret seg i løpet av årene. I 2008 gikk man over til å bruke antall årsverk per november, i stedet for desember hvert år. Dette ga et klart høyere tall enn tidligere år. I oversikten nedenfor er ny tellemåte tatt i bruk fra og med 2009.

Gjennom årene har det også skjedd flere omorganiseringer av NRKs avdelinger, noe som gjenspeiles i oversikten nedenfor. Siden 2000 har NRK vært organisert etter kringkastermodellen (bestillermodellen). Det innebærer at divisjonen NRK Kringkasting bestiller programmer fra de andre programproduserende divisjonene i NRK samt fra eksterne produksjonsselskaper.

NRK har hovedkontor på Marienlyst i Oslo. Distriktsdivisjonen, som bl.a. omfatter 12 distriktskontorer spredd over hele landet, har i dag sitt hovedsete på Tyholt i Trondheim. NRK Sápmi, som står for NRKs samiske sendinger, har hovedsete i Karasjok.

Mer informasjon om NRKs organisasjon finner du på nrk.no, under 'Om NRK'.Antall ansatte i NRK 1991 - 2012 (hele årsverk)

Avdeling
199119921993199419951996199719981999  
Fjernsynet9719719749851 0331 0831 130520552 
Radio587583618631638640652379396 
Nyhetsdivisjonen (TV og Radio)-------424431 
Distriktskontor (TV og Radio)6947217698028999581 0081 382832 
Sentraladministrasjon5855846005845765955801 0931 174 
Totalt2 8372 8592 9613 0023 1463 2763 3703 3733 441 

Avdeling
200020012002200320042005200620072008  
Kringkaster163164301301299280273289298 
Program riks (utenom Oslo)147162177183203209212215221 
Program Oslo600625632718765708696760754 
Nyhetsdivisjonen Oslo422407442450469451476478448 
Nyhetsdivisjonen distr.kont.730743703698707655671686682 
Sami Radio627168757273727674 
Ressursdivisjonen957920897903782749768777777 
Sentrale staber179161167167184187217225188 
Futurum139153------- 
Totalt3 3993 4063 3873 4953 4813 3123 3853 5063 442 

Avdeling
2009201020112012  
Kringkasting249252270268 
Marienlystdivisjonen1 6531 6911 7091 804 
Distriktsdivisjonen1 0301 0471 0261 004 
Samisk divisjon89979499 
Teknologidivisjonen213222222227 
Administrasjon og finans246248274261 
Andre sentrale staber89797283 
Totalt3 5693 6363 6653 747 

Merk:

I 2008 gikk NRK over til å bruke antall årsverk per november hvert år, i stedet for desember. Årsaken var at desembertallene som regel lå en del lavere enn resten av året. Bruken av novembertall ga klart høyere antall årsverk enn for tidligere år. I oversikten her er den nye tellemåten tatt i bruk fra og med 2009.

NRK har gjennomgått flere omorganiseringer av avdelinger og divisjoner som gjør sammenligninger mellom ulike år vanskelig, bortsett fra på totalnivå.

Oversikten omfatter fast ansatte, vikarer og ansatte i engasjement mot årets slutt, i form av timeverk omregnet i antall hele stillinger.

Kilder

Kilder