medienorge

Andel med tilgang til nettbrett

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet, og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om tilgang til nettbrett ble inkludert i 2012.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkningen med tilgang til nettbrett. Spørsmålet som stilles er: Har du eller andre i husholdningen tilgang til nettbrett som for eksempel iPad? Du kan velge data for alle (9-79 år) eller fordelinger på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel med tilgang til nettbrett, fordelt på alle (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)--3761707574727269 
Alle2020  
Alle (9-79 år)71 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldergruppen 16-79 år.