medienorge

Bruk av Internett på mobiltelefon en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkningen (9-79 år) som har brukt Internett på mobiltelefonen en gjennomsnittsdag fra og med 2009. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av Internett på mobiltelefon en gjennomsnittsdag 2009 - 2020 fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)---------7 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)13253554626874778585 
Alle2020  
Alle (9-79 år)85 

Merk:

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.