medienorge

Tilgang til hjemme-PC

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer. Fra 1995 ble også spørsmål om tilgang og bruk av IKT-utstyr innlemmet.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkningen som har tilgang til hjemme-PC fra og med 1995. Tallene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning med mer.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har tilgang til hjemme-PC, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-----3943505767 
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)71757677798385879092 
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)94939596959493949492 
Alle
2020  
Alle (9-79 år)92 

Merk:

Fra og med 2013 inkluderer PC-tallene også nettbrett og smarttelefon.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldergruppen 16-79 år.