medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Ukentlig bruk av mobilt medieinnhold fordelt på kjønn og alder

Statistikken for bruk av mobilt medieinnhold er hentet fra Kantar TNS' store mediebruksundersøkelse Forbruker & Media. Undersøkelsen gjennomføres ved bruk av telefonintervjuer og kartlegger blant annet bruk av medieinnhold via mobiltelefon. Les mer om Forbruker & Media i metodeomtalen eller i medienorges nyhetsbrev Undersøkelser av mediebruk.

Fra Forbruker & Media presenterer medienorge her tall for andel av befolkningen 12 år + som har benyttet seg av mobilt medieinnhold ukentlig - totalt og fordelt på bakgrunnsvariablene kjønn og alder. Tall for daglig bruk av mobilt medieinnhold finner du her, men uten bakgrunnsvariabler. Statistikk for bruk av ulike mobile innholdsleverandører - i første rekke mediehus - finner du her.

Tallene for bruk av mobilt medieinnhold vil ikke bli oppdatert etter 1. kvartal 2016 da Kantar TNS har kuttet rapporten Mobilt medieinnhold.

hent data

Ukentlig bruk av mobilt medieinnhold fordelt på kjønn og alder 2016 fordelt på alle (prosent)

2016  
Alder1.kv2.kv3.kv4.kv  
Alle 12 år +72  

Merk:

Tallene for bruk av mobilt medieinnhold vil ikke bli oppdatert etter 1. kvartal 2016 da Kantar har kuttet rapporten Mobilt medieinnhold.

Omfatter både bruk av vanlige nettsider på mobilen og bruk av mobilportaler.

Fra og med 2. kvartal 2014 benyttes en justert vekt. Med den nye vekten ville totalen (12 år +) for 1. kvartal 2014 vært 61 prosent.

Kilder