Andel med tilgang til internett
Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om tilgang til Internett ble inkludert i 1997.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkning med tilgang til Internett. Du kan velge tall for alle (9-79 år) eller fordelinger på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.
hent data

Andel som har tilgang til internett, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Alle (9-79 år)-------132236 
Alle
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Alle (9-79 år)52606364667479838591 
Alle
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Alle (9-79 år)93929596969697989898 
MERK:

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldergruppen 16-79 år.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring