medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Tilgang til IKT-utstyr hjemme

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

I 2022 ble undersøkelsen utvidet og endret, slik at dataene ikke er helt sammenlignbare med tidligere år. Utvalget som besvarte undersøkelsen er doblet, og det er lagt til en ny alderskategori: 80 år og eldre. Utvidelsen i alder innvirker på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. I tillegg har spørreskjema på nett erstattet telefonintervju som hovedmetode for datainnsamling, og selve spørreskjemaet har gjennomgått flere endringer.

Her finner du tall for andel av befolkningen som har tilgang til IKT-utstyr hjemme, fra og med 1995.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Andel med tilgang til IKT-utstyr hjemme (prosent)

Type 
1990199119921993199419951996199719981999  
Internett-------132236 
CD-ROM-----817294154 
Modem-----79172538 
Spillkonsoll TV-----2420232428 
Type 
2000200120022003200420052006200720082009  
Internett52606364667479838591 
CD-ROM646770727579808185- 
Bredbånd23918295163717282 
Spillkonsoll TV32333535404144485253 
Type 
2010201120122013201420152016201720182019  
Internett93929596969697989898 
Bredbånd8483-------- 
Nettbrett--3761707574727269 
Lesebrett--1119171616131414 
Smarttelefon--5773808589919595 
Spillkonsoll TV52545354545552515253 
Håndholdt spillkonsoll--3535333027232019 
Type 
202020212022  
Internett989898 
Nettbrett716863 
Lesebrett131412 
Smarttelefon969699 
Spillkonsoll TV535042 
Håndholdt spillkonsoll242216 
VR-briller--8 
Smartklokke--30 

Merk:

Fra og med 2022 er aldersutvalget for undersøkelsen endret fra 9-79 år til 9 år pluss. Inkluderingen av personer fra 80 år og oppover har innvirkning på resultatene, siden eldre generelt bruker mer tradisjonelle medier enn yngre. Samtidig er utvalget for undersøkelsen doblet i størrelse og spørreskjema på nett har erstattet telefonintervju som hovedmetode for innsamling av data. Spørreskjemaet er også endret i forhold til tidligere år.

Fra 2022 skilles det ikke lengre mellom smarttelefon og mobiltelefon.

Etter 2011 stilles det ikke lenger spørsmål om tilgang til bredbånd. Spørsmålene som gjelder modem og CD-ROM ble tatt ut av undersøkelsen tidligere.