medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Eksportverdien av norsk kinofilm

Norsk filminstitutt (NFI) har siden 2005 foretatt undersøkelser blant norske filmprodusenter for å kunne anslå eksportverdien av norske kinofilmer. De første årene ble undersøkelsene foretatt av eksterne konsulentselskaper og med en annen metode enn for de årene som presenteres her. Formålet med eksportundersøkelsen er å følge utviklingen i utenlandssalget av norsk kinofilm, og undersøke om denne utviklingen samsvarer med de filmpolitiske målsettingene.

For å fange opp mest mulig av eksportinntektene hentes opplysningene inn to år etter filmenes premieredato. Undersøkelsen er ikke ment å gi eksakte beløp, men presenterer et så godt bilde av situasjonen som mulig. Den totale salgsverdien som blir oppgitt er et bruttobeløp, før kommisjoner og andre kostnader er trukket fra. Verdien tilsvarer dermed ikke de faktiske inntektene produsentene sitter igjen med etter salg til utlandet. Siden filmer kan gi inntekter også etter to år, er det grunn til å tro at tallene som presenteres er underrapporterte.Eksportverdien av norsk kinofilm 2008 - 2017 (millioner NOK)

År
Antall
premierefilmer
Antall
eksporterte filmer
ForhåndssalgEtterhåndssalgTotal eksportverdi  
2017332339,438,678,0  
2016241934,269,1103,4  
2015231863,623,787,3  
2014342441,527,769,2  
201324168,212,821,0  
2012231623,333,757,0  
2011322213,631,445,0  
2010252116,436,953,3  
200922174,617,922,5  
2008211912,517,930,4  

Merk:

Det finnes flere mulige feilkilder i datamaterialet. Produsenter kan utelate eller glemme å inkludere inntektskilder, noe som kan føre til en underrapportering av salgsinntekter. Tidshorisonten utgjør en annen mulig feilkilde, da det gjerne kan ta lang tid før en film får utnyttet sitt fulle markedspotensial. Dette er årsaken til at undersøkelsen gjennomføres to år etter premieredato. Samtidig kan filmer fortsatt ha inntekter fra salg til utlandet etter to år.