medienorge

Støtte til norsk filmproduksjon

Oversikten over støtte til norsk filmproduksjon er basert på opplysninger fra Norsk filmfond og Norsk filminstitutt. Norsk filmfond ble etablert 1. juli 2001 og fordelte fram til 2008 støtte til produksjon av film, fjernsyn og interaktive prosjekter. I 2008 ble fondet lagt inn under Norsk filminstitutt som dermed overtok ansvaret for fordeling av filmstøtten.

Oversikten nedenfor viser tildelinger i ulike støttekategorier. For 2001 omfatter tallene bare tildelinger siste halvår, etter at filmfondet ble etablert. For å gjøre det mulig å sammenligne støttenivå og fordelinger over flere år, er kategoriene forenklet og bearbeidet i forhold til institusjonenes egne redegjørelser. For en nærmere beskrivelse av støtteordninger - se informasjon på NFIs egne nettsider.

Fram til filmfondet overtok i 2001 ble filmstøtten forvaltet av Norsk filminstitutt, Audiovisuelt produksjonsfond og Norsk Film. Bevilgningstall for langfilm i denne perioden finner du under Støtte til produksjon av norsk langfilm. Der omfatter tallene Kulturdepartementets bevilgninger til ulike institusjoner før faktiske tildelinger av støtte.

Støtte til norsk filmproduksjon 2001 - 2010 (1000 NOK)

Tilskuddsordning200120022003200420052006200720082009  
Kortfilm8 52913 34417 20116 28213 67918 04116 17126 40722 659 
Langfilm56 612146 598138 449130 254139 804142 612185 729150 688183 562 
Billettstøtte10 88231 42267 30657 15449 32667 39558 62689 47996 380 
Dokumentar, ordinær--11 6618 7959 55214 13014 74022 58523 447 
Kinodokumentar-----10 08010 8867 4878 690 
Drama-serier TV--7 77216 35716 53723 03024 41913 94916 436 
Produsentstøtte-7 0004 25015 6503 7501 5002 5003 2681 584 
Nye medier---8 0005 0005 3986 0006 40010 600 
Signatur K-----9042 0641 680- 
Diverse tiltak-----900-500- 
Totalt76 023198 364246 639252 492237 649283 990321 134322 444363 357 

Tilskuddsordning2010  
Kortfilm21 738 
Langfilm180 581 
Etterhåndsstøtte100 768 
Dokumentar, ordinær24 467 
Kinodokumentar10 111 
Drama-serier TV16 953 
Produsentstøtte4 426 
Interaktive medier12 830 
Totalt371 874 

Merk:

Tallene for 2001 omfatter bare halvåret etter at Norsk filmfond overtok ansvaret for tildelinger av filmstøtte.

Signatur K var et eget utviklingstilskudd for spillefilm med kvinner i minst to av nøkkelposisjonene manusforfatter, regissør og ansvarlig produsent.

Langfilm omfatter fram til 2006 både fiksjonsfilm og dokumentar beregnet på kinovisning. Etter dette fikk dokumentarfilm på kino egen støtteordning. Flere typer støtte har endret navn hos NFI, selv om ordningene er de samme. Produsentstøtte har nå fått navnet 'pakkefinansiert støtte', mens billettstøtte kalles 'etterhåndsstøtte'.

Kilder