medienorge

Støtte til produksjon av norsk langfilm

Oversikten over støtte til norsk langfilm er utarbeidet av Kulturdepartementet som hvert år bevilger denne støtten over statsbudsjettet. Tabellen viser bevilgningene som fram til 2001 ble kanalisert til de enkelte støtteinstansene på filmområdet: Norsk filminstitutt, Audiovisuelt produksjonsfond og Norsk Film. Tallene er basert på bevilget støtte over statsbudsjettet etter omdisponeringer mellom poster.

Fra og med 1. juli 2001 overtok Norsk filmfond fordelingen av filmstøtten. Filmfondet overtok da gjenstående midler hos Norsk filminstitutt og AV-fondet. I 2008 ble filmfondet lagt inn under Norsk filminstitutt. Oversikt over fordelinger av filmstøtte fra og med andre halvår 2001, finner du under Støtte til norsk filmproduksjon.

Støtte til produksjon av norsk langfilm 1993 - 2002 (mill. NOK)

Institusjon
Øremerket
1993199419951996199719981999200020012002  
Norsk filminstituttProd. støtte og billettstøtte666767686666654747- 
Norsk Film ASDrift20212121222220208- 
 Produksjon282828292929282947- 
Audiovisuelt
produksjonsfond
Prod. støtte111740413739363717- 
Norsk filmfondProd. støtte og billettstøtte--------70197 
Totalt125133156160154154149133189197