medienorge

Kinobesøk siste 12 måneder

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for kinobesøk siste 12 måneder. Du kan velge mellom data for andel av befolkningen som har vært på kino, eller antall besøk siste 12 måneder. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har vært på kino siste 12 måneder 1991 - 2020, fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-5852-615862606863 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)65696666686767677073 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)70686773697172757675 
Alle2020  
Alle (9-79 år)67 

Merk:

I 2020 har SSB gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.