medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Brutto reklameomsetning for ulike medier

Nielsen Media Research utarbeider statistikk for reklameomsetning i Norge, basert på den såkalte 'rate-card'-metoden. Det vil si at tallene er basert på registreringer av f.eks. spaltemeter i avis og ukepresse, lengde på reklameinnslag i TV etc. og regnet ut på basis av prislister. Rabatter og provisjoner er ikke tatt hensyn til. Grunnlaget for statistikken er et utvalg av aviser, blader, selskaper etc. som kan variere fra år til år. Nielsens statistikk omfatter ikke reklame på internett.

Fordi det er mengden reklame som måles, og rabatter ikke tas hensyn til, er disse tallene en bedre pekepinn om volumet av reklamen som omsettes i ulike medier fra år til år, enn selve omsetningen i kroner og øre. Sammenlignet med statistikk som tar hensyn til rabatter, ligger omsetningstallene her svært høyt.

Denne statistikken blir ikke oppdatert videre. Du kan i stedet gå til IRMs statistikk som gir et mer representativt bilde av reklameomsetning i Norge.

hent dataReklameomsetning inkludert detaljistannonser for ulike medier 2015 (1000 kr)

År Avis Ukeblad Fagblad Plakat Kino Radio TV Totalt  
2015 10 485 296 1 370 265 629 321 1 728 793 280 422 2 396 159 12 610 392 29 500 647  

Reklameomsetning uten detaljistannonser for ulike medier 2015 (1000 kr)

År Avis Ukeblad Fagblad Plakat Kino Radio TV Totalt  
2015 9 156 275 1 269 212 619 157 1 632 746 216 003 2 281 772 12 336 473 27 511 637  

Merk:

Fra og med 2003 er det gjort endringer i annonseregistreringen som i hovedsak fører til en økning i omsetningen for avis.

Totaltall inkludert detaljistannonser finnes bare fra og med 1999.

Metode og grunnlag ble endret fra 1994 til 1995. Tall før og etter dette bruddet er ikke direkte sammenlignbare.

Vær oppmerksom på at mediegrunnlaget (hvilke aviser, blader, selskaper, etc. som danner grunnlag for statistikken) kan variere fra år til år. Innholdet i varegruppene revideres også jevnlig, noe som kan gjøre det vanskelig å sammenligne tall for samme varegruppe over flere år.