medienorge

Opplag 10 største fagblader

Opplagstallene for fagpressen er hentet fra Den Norske Fagpresses Forening som er fagpressens bransjeorganisasjon i Norge. Fagpresseforeningen publiserer Fagpressekatalogen med opplysninger om alle medlemsbladene. Fagmedier som følger Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten kan bli medlemmer. Medlemsbladene blir opplagskontrollert. Du finner reglene for opplagskontrollen her.

Oversikten nedenfor omfatter bare medlemmer av foreningen. Fagpresseforeningen selv regner med at det til sammen finnes ca. 1200 publikasjoner i Norge som er potensielle medlemsblader. Ved utgangen av 2019 hadde foreningen i overkant av 200 medlemmer.

hent data

Opplag 10 største fagblader 2020

Tittel Opplag Utgivelser
per år
Utgiver 
Motor 384 100 4 NAF  
Fagbladet 380 512 10 Fagforbundet  
Hus & Bolig 242 504 5 Huseierne  
Pensjonisten 222 267 9 Pensjonistforbundet  
Fjell og Vidde 173 767 5 Den Norske Turistforening  
Utdanning 168 193 14 Utdanningsforbundet  
Magasinet for fagorganiserte 155 447 10 Fellesforbundet  
RS-Magasinet 136 855 4 Redningsselskapet  
Bedre Skole 120 963 4 Utdanningsforbundet  
Sykepleien 114 386 6 Norsk Sykepleierforbund  

Merk:

Vanligvis kontrolleres opplaget for en tolvmåneders periode, regnet fra midt i året, slik at opplaget for 2018 gjelder siste halvår 2017 og første halvår 2018.