Opplag 10 største fagblader
Opplagstallene for fagpressen er hentet fra Den Norske Fagpresses Forening som er fagpressens bransjeorganisasjon i Norge. Fagpresseforeningen publiserer Fagpressekatalogen med opplysninger om alle medlemsbladene. Fagmedier som følger Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og Tekstreklameplakaten kan bli medlemmer. Medlemsbladene blir opplagskontrollert. Du finner reglene for opplagskontrollen her.

Oversikten nedenfor omfatter bare medlemmer av foreningen. Fagpresseforeningen selv regner med at det til sammen finnes ca. 1200 publikasjoner i Norge som er potensielle medlemsblader. Ved utgangen av 2019 hadde foreningen i overkant av 200 medlemmer.
hent data

Opplag 10 største fagblader 2019

Tittel Opplag Utgivelser
per år
Utgiver 
Motor 384 100 4 NAF  
Fagbladet 365 750 10 Fagforbundet  
Hus & Bolig 242 504 5 Huseierne  
Pensjonisten 221 643 9 Pensjonistforbundet  
Utdanning 185 296 14 Utdanningsforbundet  
Fjell og Vidde 171 393 5 Den Norske Turistforening  
Magasinet for fagorganiserte 139 980 10 Fellesforbundet  
Bedre Skole 122 767 4 Utdanningsforbundet  
RS-Magasinet 117 674 4 Redningsselskapet  
Sykepleien 110 824 6 Norsk Sykepleierforbund  
MERK:

Vanligvis kontrolleres opplaget for en tolvmåneders periode, regnet fra midt i året, slik at opplaget for 2018 gjelder siste halvår 2017 og første halvår 2018.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring