medienorge

Lesing av ulike typer tidsskrift

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser i den norske befolkningen hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for lesing av trykte tidsskrifter etter type - blant hele befolkningen eller kun blant de som har lest tidsskrift. Bruk valgmenyen til høyre for å velge fordeling. I samme meny kan du velge å få tallene fordelt på kjønn, alder og utdanning fra og med 1994, med unntak av 1995 da dette spørsmålet ikke var med i undersøkelsen. Totaltall finnes tilbake til 1991.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel av befolkning som har lest ulike typer tidsskrift 1991 - 2020 (prosent)

Type
Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Fag-/foreningsbladAlle (9-79 år) - 109 - 8 - 9867 
Vitenskap/politikk/kulturAlle (9-79 år) - 31 - 2 - 2232 
Hobby/hjem/fritidAlle (9-79 år) - 43 - 4 - 3333 
Annet/ubestemtAlle (9-79 år) - 43 - 4 - 2233 
Type
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Fag-/foreningsbladAlle (9-79 år)7677656576 
Vitenskap/politikk/kulturAlle (9-79 år)3322222232 
Hobby/hjem/fritidAlle (9-79 år)3333232333 
Annet/ubestemtAlle (9-79 år)2111111211 
Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Fag-/foreningsbladAlle (9-79 år)6644443333 
Vitenskap/politikk/kulturAlle (9-79 år)3222213222 
Hobby/hjem/fritidAlle (9-79 år)3222222112 
Annet/ubestemtAlle (9-79 år)1211111000 
Type
Alle
2020  
Fag-/foreningsbladAlle (9-79 år)3 
Vitenskap/politikk/kulturAlle (9-79 år)1 
Hobby/hjem/fritidAlle (9-79 år)1 
Annet/ubestemtAlle (9-79 år)0 

Merk:

Resultatene omfatter kun lesing av trykte fagtidsskrifter.

Data for hele befolkningen er omregnet fra data for leserne av medienorge. Fordelinger på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.