medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Utlån av lydbøker ved norske folkebibliotek

Informasjon om bestand og utlån ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket. Statistikken over utlån, bestand, avdelinger, årsverk etc. er tilgjengelig på nettsiden Bibliotekutvikling.no.

Her finner du tall for utlån av lydbøker for barn og voksne, fordelt på fysiske eksemplarer og elektroniske, nedlastbare lydbøker. For de fysiske utlånene skilles det mellom førstegangslån og fornyelser. En god andel fornyelser er ikke reelle fordi lånetakere gjerne fornyer hele lånet sitt i stedet for å møte opp på biblioteket og levere inn deler av lånet.

I bibliotekstatistikken omfatter barn personer i alderen 0-14 år og voksne personer 15 år og eldre.Utlån av lydbøker ved norske folkebibliotek 2015 - 2021 (1000)

 
2015201620172018201920202021  
Fysiske lydbøker barn totalt623 937595 684540 164480 837402 039230 606175 901 
- førstegangslån442 541416 563373 551326 813265 681146 765106 553 
- fornyelser181 396179 121166 613154 024136 35883 84169 348 
Elektroniske lydbøker barn12145910 76912 24030 133161 69780 349 
Fysiske lydbøker voksne totalt1 143 2581 077 174933 464767 267619 906340 570261 745 
- førstegangslån856 135784 323685 311555 157446 414233 337172 731 
- fornyelser287 123292 851248 153212 110173 492107 23389 014 
Elektroniske lydbøker voksne1 8396 57311 13263 604136 260298 802556 712 
Totalt fysisk lydbokutlån1 767 1951 672 8581 473 6281 248 1041 021 945571 176437 646 
- førstegangslån1 298 6761 200 8861 058 862881 970712 095380 102279 284 
- fornyelser468 519471 972414 766366 134309 850191 074158 362 
Elektroniske lydbøker totalt1 9607 03221 90175 844166 393460 499637 061 

Merk:

Den markante økningen i utlån av elektroniske lydbøker for barn i 2020 skyldes tiltak fra regjeringen og Nasjonalbiblioteket for å gi publikum et digitalt tilbud da bibliotekene stengte ned. Også Sommerles-kampanjen samme år kan ha bidratt til økte utlån.

Antall fornyelser av fysiske lån er langt høyere nå enn før det ble mulig å fornye lån via nett. Man regner med at mange av disse fornyelsene er ikke reelle fordi lånetakerne gjerne fornyer alt de har lånt for å slippe å møte på biblioteket for å levere inn deler av lånet. Utlånstall for elektroniske lydbøker inkluderer lån der samme lånetaker har lastet ned samme bok flere ganger.

medienorges tall vil avvike noe fra SSBs KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering), ettersom Svalbard er inkludert her, men ikke i KOSTRA.