medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Utlån av bøker ved norske folkebibliotek

Informasjon om bokbestand og utlån ved norske folkebibliotek er hentet fra Nasjonalbiblioteket og tidligere ABM-utvikling - Statens senter for arkiv, bibliotek og museum. Etter at ABM-utvikling ble lagt ned i 2010, overtok Nasjonalbiblioteket ansvaret for bibliotekstatistikken. Statistikk over utlån, bestand, avdelinger, årsverk etc. hos norske folkebibliotek finnes nå på nettsiden Bibliotekutvikling.no

Utlånstallene fra 1990 til 2019 inkluderer både førstegangslån og fornyelser. Antall fornyelser har økt kraftig etter at det ble mulig å fornye lån via nett. Man regner med at en god andel av disse fornyelsene ikke er reelle fordi lånetakerne gjerne fornyer alt de har lånt for å slippe å møte på biblioteket og levere inn deler av lånet.

I bibliotekstatistikken omfatter barn personer i alderen 0-14 år, mens personer 15 år og eldre regnes som voksne.

Utlån av bøker ved norske folkebibliotek 1990 - 2021 (1000)

 
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
 
Barnebøker7 8317 5427 8948 1288 0257 9567 8777 5097 7497 647 
Voksenbøker11 85011 65411 93411 94511 58911 54811 71411 30111 28010 875 
Totalt bokutlån19 68019 19619 82820 07319 61519 50419 59118 81019 02918 522 
 
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
 
Barnebøker7 4937 2127 2647 5957 8877 8327 6017 5447 7207 832 
Voksenbøker10 89410 68710 65810 76610 68710 0659 6389 4119 3889 451 
Totalt bokutlån18 38717 89917 92318 36218 57417 89817 23916 95517 10817 283 
 
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
 
Barnebøker7 9948 1448 2198 3268 4378 6508 7738 8039 0879 659 
Voksenbøker9 1908 9418 7258 4618 3188 1478 0127 7017 5927 772 
Totalt bokutlån17 18417 08616 94416 78716 75616 79716 78616 50416 67917 431 
 
2020
2021
 
Barnebøker totalt7 9379 542 
- førstegangslån5 4126 417 
- fornyelser2 5253 125 
Voksenbøker totalt6 2217 073 
- førstegangslån4 3114 777 
- fornyelser1 9102 296 
Totalt bokutlån14 15716 615 
- førstegangslån9 72311 194 
- fornyelser4 4355 421 

Merk:

medienorges tall vil avvike noe fra SSBs KOSTRA-tall (Kommune-Stat-Rapportering), ettersom Svalbard er inkludert her, men ikke i KOSTRA.

Tallene for utlån i perioden 1990 til 2019 inkluderer både førstegangslån og fornyelser. Antall fornyelser har økt kraftig etter at det ble mulig å fornye lån via nett. Man regner med at mange av disse fornyelsene er ikke reelle fordi lånetakerne gjerne fornyer alt de har lånt for å slippe å møte på biblioteket og levere inn deler av lånet.