medienorge

Tilgang til lesebrett

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for andel av befolkningen som har tilgang til lesebrett (e-bokleser som for eksempel Kindle). I menyen til høyre kan du velge mellom tall for befolkningen totalt eller fordelt på en rekke bakgrunnsvariabler. For andel av befolkningen som har lest e-bok, se Lesing av e-bok en gjennomsnittsdag.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel med tilgang til lesebrett, fordelt på alle (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)--1119171616131414 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)1314 

Merk:

I Statistisk sentralbyrås rapporter fra Norsk mediebarometer er tallene for tilgang til lesebrett presentert som tilgang til elektronisk bok, men i spørreskjema er det spurt om tilgang til lesebrett.