Største norske aviskonsern
Opplysningene om de største aviskonsernene i Norge, rangert etter opplag, er utarbeidet av medienorge på bakgrunn av informasjon fra selskapene selv. Oversikten viser status ved årets slutt, og omfatter kun norske aviser hvor konsernene har formell kontroll - enten direkte, via datterselskaper eller i fellesskap med andre selskaper. Gratisaviser og aviser med mindre enn én utgave per uke regnes ikke med.

Totalopplaget som konsernenes andeler er beregnet ut fra, er fram til 2018 hentet fra Sigurd Høsts rapport Avisåret, som du kan lese siste utgave av her. Høst tar kun med opplag for aviser som har en papirutgave som kommer ut minst én gang per uke. For 2017 har medienorge supplert Høsts totalopplag med opplaget for VG+, som er eid av Schibsted. Fra 2018 er totalopplaget utarbeidet av medienorge, etter samme prinsipper som Sigurd Høst har brukt, men supplert med opplaget for VG+.

Konsernenes omsetningstall for Norge er inkludert i oversikten fra og med 2016. For Schibsted omfatter inntektene også markedsplasser og andre tilbud på nett.
hent data

Største norske aviskonsern 2019

Selskap Antall
aviser
Samlet
opplag
(1000 eks.)
Andel av
totalt opplag
(prosent)
Omsetning
i Norge
(mill. NOK)
Største eiere  
Schibsted 13 762 33 7 718 Blommenholm Industrier (Stiftelsen Tinius) (26%)  
Folketrygdfondet (8%)  
NWT Media AS (4%)  
Amedia 73 649 28 3 442 Amediastiftelsen (100%)  
Polaris Media 29 230 10 1 518 Schibsted ASA (29%)  
NWT Media AS (26%)  
Must Invest (15%)  
Artic Funds LC (5%)  
Alle aviser 218 2 317  
MERK:

Fra og med 2017 er VG+ inkludert i totalopplaget, noe som gir en klar økning for VGs eier, Schibsted. VG har ikke oppgitt opplagstall for VG+ før 2017.

I tillegg til mediehusene, inkluderer Schibsteds norske omsetning markedsplasser som Finn.no og andre tilbud på nett.

I 2015 utvidet Schibsted aksjekapitalen ved å utstede en ny aksjeklasse - B-aksjer - med en tidendedel av stemmeretten til de opprinnelige aksjene (A-aksjer). Eierandelene i denne oversikten er basert på stemmeandelen i Schibsted, og ikke andel av kapitalen.

Fra og med 2014 er opplag oppgitt som nettoopplag - dvs. en kombinasjon av opplag på papir og nett.

Informasjonen om eierforhold gjelder samme år som de andre opplysningene om selskapene.

Bruk av data:
Alle data på medienorges nettsider kan fritt benyttes såfremt både originalkilde og medienorge oppgis som kilder.

I mange tilfeller har medienorge mer omfattende eller mer detaljerte data enn det som presenteres på disse nettsidene.
Har du slike spørsmål kan du henvende deg til medienorge på telefon eller e-post.

Kilder
Avisåret (årlig rapport)
Selskapenes årsberetninger

Hjelpemidler
Last ned siden i Excel-format
 
MEDIENORGE ©2021 medienorge@infomedia.uib.no
Personvernerklæring