medienorge

Lesing av papiravis en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av papiravis en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lest avis, eller for hvor mye tid som er brukt på avislesing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har lest papiravis en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-8484-858482848181 
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)77787777757474726865 
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)64635551494239323027 
Alle
2020  
Alle (9-79 år)24 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldersgruppen 16-79 år.