medienorge

Største norske aviskonsern

Opplysningene om de største aviskonsernene i Norge rangert etter opplag, er utarbeidet av medienorge på bakgrunn av informasjon fra selskapene selv. Oversikten viser status ved årets slutt, og omfatter kun norske aviser hvor konsernene har formell kontroll - enten direkte, via datterselskaper eller i fellesskap med andre selskaper. Gratisaviser og aviser med mindre enn én utgave per uke regnes ikke med. Fram til 2020 omfatter oversikten kun aviser med trykte utgaver.

Totalopplaget som konsernenes andeler er beregnet ut fra, er fram til 2018 hentet fra Sigurd Høsts rapport Avisåret, som du kan lese siste utgave av her. Høst tar bare med opplag for aviser som har en papirutgave som kommer ut minst én gang per uke. For 2017 er Høsts totalopplag supplert med opplaget for VG+, som er eid av Schibsted. Fra 2018 og framover er totalopplaget utarbeidet av medienorge, og inkluderer VG+. Fra og med 2020 er også konsernenes rene, betalte nettaviser tatt med i antall aviser og opplag.

Konsernenes omsetningstall for Norge er inkludert i oversikten fra og med 2016. For Schibsted omfatter inntektene også markedsplasser og andre tilbud på nett.

hent data

Største norske aviskonsern 2020

Selskap Antall aviser Samlet opplag (1000 eks.) Andel av
totalt opplag
(prosent)
Omsetning
i Norge
(mill. NOK)
Største eiere
Trykte
aviser
Rene
nettaviser
Trykte
aviser
Rene
nettaviser
Totalt
Schibsted907420742297663Blommenholm Industrier AS (26%)
Folketrygdfondet (9%)
State Street Bank and Trust Comp (3%)
Amedia73768126707283404Amediastiftelsen (100%)
Polaris Media4223597366142109Schibsted ASA (29%)
NWT Media AS (26%)
Must Invest (15%)
The Bank of New York (5%)
Alle aviser215122498432541100

Merk:

Amedias aviser inkluderer i 2020 syv rene nettaviser som er basert på abonnement, men bare to av dem hadde godkjente opplagstall.

Fra og med 2017 er VG+ inkludert i totalopplaget, noe som gir en klar økning for VGs eier, Schibsted. VG har ikke oppgitt opplagstall for VG+ før 2017.

I tillegg til mediehusene, inkluderer Schibsteds norske omsetning markedsplasser som Finn.no og andre tilbud på nett.

I 2015 utvidet Schibsted aksjekapitalen ved å utstede en ny aksjeklasse - B-aksjer - med en tidendedel av stemmeretten til de opprinnelige aksjene (A-aksjer). Eierandelene i denne oversikten er basert på stemmeandelen i Schibsted, og ikke andel av kapitalen.

Fra og med 2014 er opplag oppgitt som nettoopplag - dvs. en kombinasjon av opplag på papir og nett.

Informasjonen om eierforhold gjelder samme år som de andre opplysningene om selskapene.

Kilder

Kilder

Hjelpemidler

Last ned siden i Excel-format