medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Ukebladlesing en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av trykte ukeblader en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lest ukeblad, eller for hvor mye tid som er brukt på slik lesing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har lest trykte ukeblad en gjennomsnittsdag (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-2120-222018171615 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)17141616171616141313 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)1212108875554 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)44 

Merk:

I 2020 og 2021 mangler data for bakgrunnsvariablene husholdningsinntekt, husholdningsstørrelse og familiefase. Det er også kun oppgitt tid brukt på lesing blant befolkningen, ikke blant leserne. SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Tallene for ukebladlesing gjelder papirutgaver.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.