medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Tegneserielesing en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av tegneserieblad en gjennomsnittsdag. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har lest tegneserier, eller for hvor mye tid som er brukt på lesing. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler. Inndelinger av alder i 1991-1994 er annerledes enn for senere år.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har lest tegneserie en gjennomsnittsdag , fordelt på alle (prosent)

Alle1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)-1110-91110999 
Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)9877877765 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)6544433333 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)33 

Merk:

I enkelte tilfeller blir grupperingene for små til å gi gyldige data og resultatet blir stående som uoppgitt (-).

For perioden 1991-1994 finnes det for tegneserielesing kun bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning. For samme periode er også aldersinndelingene annerledes enn for senere år. Fordelinger på yrke og utdanning for alle år omfatter aldergruppen 16-79 år.

Tallene for tegneseriebladlesing gjelder papirutgaver. Høytlesing for barn er ikke inkludert.