medienorge

Internettilgang husstander

Statistikk over tilgang til og bruk av internett er hentet fra Kantar TNS som gjennomfører den store mediebruksundersøkelsen Forbruker & Media. Ut fra resultatene fra denne undersøkelsen publiserer Kantar TNS sitt eget "mediebarometer". medienorge kan her presentere månedlige tall for tilgang til internett, fra september 1996 og framover.

Internettilgang:

  • Husstander som har tilgang internett

Antall husstander med tilgang til internett 1996 - 2005 (1000 personer)

Sep 96Okt 96Nov 96Des 96  
108140127123  
Jan 97Feb 97Mar 97Apr 97Mai 97Jun 97Jul 97Aug 97Sep 97Okt 97Nov 97Des 97  
175194181198204198260287242248294329  
Jan 98Feb 98Mar 98Apr 98Mai 98Jun 98Jul 98Aug 98Sep 98Okt 98Nov 98Des 98  
321333352375390381352323417423477450  
Jan 99Feb 99Mar 99Apr 99Mai 99Jun 99Jul 99Aug 99Sep 99Okt 99Nov 99Des 99  
519488523512546563528567621615702710  
Jan 00Feb 00Mar 00Apr 00Mai 00Jun 00Aug 00Sep 00Okt 00Nov 00  
7988138508089178769109579791 004  
Jan 01Feb 01Mar 01Apr 01Mai 01Jun 01Aug 01Sep 01Okt 01Nov 01Des 01  
9921 0691 0421 0481 0651 0521 1581 1641 1541 1371 166  
Jan 02Feb 02Mar 02Apr 02Mai 02Jun 02Aug 02Sep 02Okt 02Nov 02  
1 2561 1741 2251 2211 2211 2011 2091 2251 1951 223  
Jan 03Feb 03Mar 03Apr 03Mai 03Jun 03Aug 03Sep 03Okt 03Nov 03  
1 2581 2771 2551 2571 2671 2511 3601 2551 2651 252  
Jan 04Feb 04Mar 04Apr 04Mai 04Jun 04Aug 04Sep 04Okt 04Nov 04  
1 3161 3121 2931 2931 2841 2671 2831 3651 3651 353  
Jan 05Feb 05Mar 05Apr 05Mai 05Jun 05Aug 05Sep 05Okt 05Nov 05Des 05  
1 4141 4481 4281 4421 3891 4141 4041 4611 4441 4301 508  

Merk:

Fra og med september 2003 ble det totale antallet husstander i Norge justert ned fra 2 2021 000 husstander til 1 961 548, i henhold nye husstandstall fra Statistisk sentralbyrå. Tall før og etter denne justeringen er derfor ikke helt sammenlignbare.

For enkelte år er det ikke samlet inn informasjon for månedene juli og desember.

Kilder