medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

PC-bruk hjemme en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for bruk av PC hjemme en gjennomsnittsdag, fra 1994 til og med 2014. Fra 2015 er spørsmålet tatt ut av undersøkelsen. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt PC, eller for hvor mye tid som er brukt. Du kan også velge å få dataene fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

For fordelinger av ulike typer bruk, se PC-bruk etter type bruk hjemme. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har brukt PC hjemme en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle
1990199119921993199419951996199719981999  
Alle (9-79 år)----11912131721 
Alle
2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)25333136364751565965 
Alle
20102011201220132014  
Alle (9-79 år)6870707575 

Merk:

Størrelsen på husholdningsinntekt justeres oppover med jevne mellomrom.

Fra og med 2013 inkluderer PC-tallene også nettbrett og smarttelefon.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.