medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av digitale spill fordelt på type spill

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for bruk av digitale spill fordelt på type spill fra 2020. Tallene kan fordeles på kjønn, alder, utdanning og landsdel.

For andel av befolkningen som har spilt digitale spill totalt, samt tid brukt på spill, se bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag. Her finner du bruk av spill fordelt på plattform.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel av befolkning som har spilt ulike typer spill, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
20202021  
SmåspillAlle (9-79 år)1511 
Kreative byggespillAlle (9-79 år)45 
Action/eventyrAlle (9-79 år)44 
SkytespillAlle (9-79 år)64 
Sosiale nettverksspillAlle (9-79 år)11 
SportsspillAlle (9-79 år)44 
Multiplayer online arenaAlle (9-79 år)12 
Andre typer spillAlle (9-79 år)67 

Merk:

Eksempler på småspill er Candy Crush og MindFeud. Med Multiplayer online arena menes spill som League of Legends og Dota 2. Eksempler på sosiale nettverksspill er Momio og MovieStarPlanet.

Andelene i 2020 er regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har spilt spill en gjennomsnittsdag, til andeler i hele befolkningen. I 2021-rapporten publiserte SSB selv andeler blant befolkningen.