medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Andel som har lest nyheter på sosiale medier

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for andel av befolkningen som har lest nyheter på sosiale medier en gjennomsnittsdag fra 2020. I menyen til høyre kan du velge å få dataene fordelt på  bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel av befolkning som har funnet og lest nyheter på sosiale medier, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
20202021  
FacebookAlle (9-79 år)3231 
LinkedInAlle (9-79 år)11 
InstagramAlle (9-79 år)812 
TwitterAlle (9-79 år)53 
SnapchatAlle (9-79 år)99 
WhatsAppAlle (9-79 år)00 
TotaltAlle (9-79 år)4039 

Merk:

I 2020 er andelene regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, til andeler i hele befolkningen. I 2021-rapporten publiserte SSB selv andeler for hele befolkningen.