medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lesing av tidsskrift på papir og nett

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall for lesing av tidsskrift, foreningsblad eller lignende  på papir og nett fra og med 2016. Disse tallene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler, som blant annet kjønn, alder og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Lesing av tidsskrift på papir og nett 2016 - 2021, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
PapirAlle (9-79 år) - - - - - - 8667 
NettAlle (9-79 år) - - - - - - 4333 
TotaltAlle (9-79 år) - - - - - - 10889 
Type
Alle
20202021  
PapirAlle (9-79 år)55 
NettAlle (9-79 år)23 
TotaltAlle (9-79 år)78 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.