medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lesing av nettavis fordelt på antall aviser

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer.

Fra disse undersøkelsene tilbyr medienorge tall knyttet til lesing av nettavis fordelt på antall aviser fra og med 2016. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Se tilsvarende tall for lesing av papiravis fordelt på antall aviser her. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Antall nettaviser lest, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Ingen nettavisAlle (9-79 år) - - - - - - 45495046 
1 nettavisAlle (9-79 år) - - - - - - 20171719 
2 nettaviserAlle (9-79 år) - - - - - - 19171718 
3 nettaviser eller flereAlle (9-79 år) - - - - - - 16181617 
Type
Alle
20202021  
Ingen nettavisAlle (9-79 år)4041 
1 nettavisAlle (9-79 år)2222 
2 nettaviserAlle (9-79 år)2020 
3 nettaviser eller flereAlle (9-79 år)1817 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.