medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lesing av nettavis fordelt på type avis

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til lesing av nettavis fordelt på type avis fra og med 2016. Tallene kan brytes ned på bakgrunnsvariablene kjønn, alder, utdanning og landsdel.

Se tilsvarende tall for lesing av papiravis fordelt på type avis her. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har lest ulike typer nettaviser, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
DistriktsavisAlle (9-79 år) - - - - - - 22212223 
VG/DagbladetAlle (9-79 år) - - - - - - 44424044 
Annen Oslo-avisAlle (9-79 år) - - - - - - 16171414 
LokalavisAlle (9-79 år) - - - - - - 4566 
Type
Alle
20202021  
DistriktsavisAlle (9-79 år)2628 
VG/DagbladetAlle (9-79 år)4847 
Annen Oslo-avisAlle (9-79 år)1514 
LokalavisAlle (9-79 år)67 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning gjelder aldersgruppen 16-79 år.