medienorge

Ukebladlesing på papir og nett

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike massemedier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til ukebladlesing på papir og nett en gjennomsnittsdag. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Ukebladlesing på papir og nett 2016 - 2020, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
PapirAlle (9-79 år) - - - - - - 5554 
NettAlle (9-79 år) - - - - - - 2111 
TotaltAlle (9-79 år) - - - - - - 7665 
Type
Alle
2020  
PapirAlle (9-79 år)4 
NettAlle (9-79 år)1 
TotaltAlle (9-79 år)5 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.