medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for befolkningens bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag. Fram til 2020 kan dataene kun fordeles på bakgrunnsvariablene kjønn, alder og utdanning. Etter dette er langt flere bakgrunnsvariabler tilgjengelige.

Tall for blogglesing etter 2019 finner du i Mediebruk på Internett, med data fra 2012 og framover. Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av sosiale medier en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
FacebookAlle (9-79 år) - - - - 566164666665 
Andre sosiale medierAlle (9-79 år) - - - - 193845515756 
BloggAlle (9-79 år) - - 109810101188 
Type
Alle
20202021  
FacebookAlle (9-79 år)6366 
InstagramAlle (9-79 år)4448 
TwitterAlle (9-79 år)76 
SnapchatAlle (9-79 år)4749 
WhatsAppAlle (9-79 år)44 
LinkedInAlle (9-79 år)33 
TotaltAlle (9-79 år)7682 

Merk:

Fra 2020 blir det stilt spørsmål om flere sosiale medier enn tidligere.

Fram til 2020 er andelene regnet om i forhold til SSBs rapport for undersøkelsen - fra andeler blant de som har brukt Internett en gjennomsnittsdag, til andeler i hele befolkningen. Fra og med 2020 publiserer SSB selv andeler for hele befolkningen.

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Kilder