medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Fra 1995 blir undersøkelsene videreført under navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for andel av befolkning som har brukt digitale spill en gjennomsnittsdag, fra og med 2016. Digitale spill omfatter her TV-spill, PC-spill, håndholdte spill, spill på smarttelefon og nettbrett, samt spill på Internett generelt. Du kan velge mellom data for hvor stor andel av befolkningen som har brukt slike spill, eller for hvor mye tid som er brukt. Tallene kan fordeles på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder, utdanning med flere.

Det finnes også tall for bruk av digitale spill fordelt på plattform. For tidligere tall for spill: Se Bruk av TV/PC-spill en gjennomsnittsdag 2005-2014.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av digitale spill en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)------35333535 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)3533 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler og familiefaser.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.

Digitale spill omfatter her TV-spill, PC-spill, håndholdte spill, spill på smarttelefon og nettbrett, samt spill på Internett generelt.