medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Bruk av vanlig radio og nettradio

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall  fra og med 2016 knyttet til bruk av vanlig radio og nettradio en gjennomsnittsdag. Lytting på nett omfatter bare direktesendinger - ikke bruk av programarkiv. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av vanlig radio og nettradio 2016 - 2021, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Vanlig radioAlle (9-79 år) - - - - - - 55494442 
NettradioAlle (9-79 år) - - - - - - 11101012 
TotaltAlle (9-79 år) - - - - - - 59545048 
Type
Alle
20202021  
Vanlig radioAlle (9-79 år)4340 
NettradioAlle (9-79 år)129 
TotaltAlle (9-79 år)4945 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Nettradio gjelder direktesendt radio på Internett, og omfatter ikke radiosendinger fra arkiv.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.