medienorge

Bruk av vanlig TV og nett-TV

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

medienorge presenterer her tall knyttet til bruk av vanlig (lineær) TV og nett-TV en gjennomsnittsdag. Nett-TV innebærer her strømming av direktesendt TV. Du kan velge tall for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Bruk av vanlig TV og nett-TV 2016 - 2020, fordelt på alle (prosent)

Type
Alle
2010201120122013201420152016201720182019  
Vanlig TVAlle (9-79 år) - - - - - - 63585542 
Nett-TVAlle (9-79 år) - - - - - - 12101111 
TotaltAlle (9-79 år) - - - - - - 67626048 
Type
Alle
2020  
Vanlig TVAlle (9-79 år)39 
Nett-TVAlle (9-79 år)14 
TotaltAlle (9-79 år)48 

Merk:

Nett-TV innebærer her strømming av direktesendt TV.

Fordelinger på yrke og utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.