medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Andel med nettavisabonnement hjemme

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her kan du finne tall for andel av befolkningen som har abonnement på nettavis hjemme fra 2014 og framover. Via menyen til høyre kan tallene fordeles på ulike bakgrunnsvariabler, som kjønn, alder og utdanning. Tall for andel som har abonnement på papiravis hjemme, finner du her.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel med nettavisabonnement hjemme, fordelt på alle (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)----91215202226 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)2936 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldersgruppen 16-79 år.