medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Opplag, frekvens og utgiver for norske ukeblader

Opplagstallene for ukeblader i Norge er basert på opplysninger fra Mediebedriftenes Landsforening (MBL). Fram til 2009 ble opplagstallene levert av Magasin- og UkepresseForeningen, som så ble lagt ned. Foreningens aktiviteter ble overført til MBL, som har ansvaret for opplagskontroll av blader som er medlemmer i foreningen.

Tallene omfatter alle ukeblader som er medlem i MBL, noe som gjelder de fleste av de største ukebladene i Norge. Inntil Bonniers blader ble medlemmer av Magasin- og UkepresseForeningen i 2004, innhentet Medienorge også informasjon fra forlaget Bonnier Publications AS, som har stått som utgiver av flere spesialblader i Norge.

Listen over ukeblader har etter hvert fått innslag av flere spesialblader som fokuserer på ulike tema eller interesser hos leserne. Disse bladene kan skille seg ganske mye fra tradisjonelle familie- og kvinneblader, som er det mange forbinder med et typisk ukeblad.

Langt fra alle ukeblader kommer ut hver uke. Mange utgis sjeldnere, gjerne hver måned eller annenhver måned, enkelte så sjelden som to ganger i året. Et ukeblad kan også ha to utgaver i uken. Fra og med 2009 viser oversikten hvor mange utgaver per år hvert blad har hatt, og hvem som er bladets utgiver. Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.

hent dataOpplagstall norske ukeblader 2022

Tittel OpplagUtgaver/år Utgiver  
Hjemmet 112 21564 Egmont Publishing  
Familien 57 20526 Egmont Publishing  
Se og Hør 55 964101 Aller Media  
Vi over 60 54 99012 Aller Media  
Norsk Ukeblad 39 79658 Egmont Publishing  
Her og Nå 37 26758 Egmont Publishing  
Vakre Hjem og Interiør 36 4188 Aller Media  
Allers 34 65252 Aller Media  
Lev landlig 34 59112 Egmont Publishing  
Hytteliv 32 50311 Egmont Publishing  
Vi Menn 28 23562 Egmont Publishing  
Aftenposten Innsikt 25 70012 Aftenposten  
Bonytt 25 20314 Egmont Publishing  
KK 25 16226 Aller Media  
Dine Penger 22 83811 Dine Penger  
Kamille 22 52117 Egmont Publishing  
Aftenposten Historie 20 82912 Aftenposten  
Rom 123 18 97111 Egmont Publishing  
Hageliv & Uterom 18 89610 Egmont Publishing  
Villmarksliv 18 87012 Egmont Publishing  
På TV 18 38255 Aller Media  
Fri Flyt 16 6618 Schibsted  
Maison Interiør 14 9409 Egmont Publishing  
Foreldre & Barn 13 2176 Egmont Publishing  
Maison Mat og Vin 12 7386 Egmont Publishing  
Costume 12 2946 Bonnier  
Aftenposten mat fra Norge 10 69212 Aftenposten  
Boligdrøm 10 1438 Egmont Publishing  
Jakt 9 56510 Egmont Publishing  
Bo Bedre 9 18413 Bonnier  
Det Nye Shape Up 8 5896 Egmont Publishing  
Alt om Fiske 7 93110 Egmont Publishing  
Jeger 6 49511 Schibsted  
Norsk Motorveteran 6 35118 Egmont Publishing  

Merk:

Fra og med 2016 inkluderer opplagstallene både printutgaver og digitale utgaver, men den digitale andelen er svært lav.

Opplagstallene er gjennomsnitt per utgave. Oversikten omfatter også blader som kommer ut sjeldnere enn hver uke - f.eks. hver måned eller annenhver måned. Tegneserieblader er ikke inkludert.

Oversikten omfatter bare medlemmer av MBL. Det er viktig å være klar over at innmeldinger og utmeldinger i bransjeorganisasjonen vil påvirke hvilke blader det er oppgitt opplag for. At et blad forsvinner fra oversikten betyr ikke nødvendigvis at det er nedlagt. Sammenligninger mellom år må derfor gjøres med forsiktighet.

Fra og med 2015 inngår Vi Menns temautgaver (Vi Menn Båt, Vi Menn Bobil o.l.) i totalopplaget og antall utgaver per år for Vi Menn.

Se og Hør regnes her som ett ukeblad også etter at det gikk over fra én til to utgaver per uke høsten 2003. Dette er gjort fordi opplag for alle andre blader oppgis per utgave, og fordi Se og Hør selv regner begge utgavene inn i samme årgang. Hos MBL oppgis opplag for tirdags- og weekend-utgaven hver for seg.