medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Andel med tilgang til DAB-radio

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om DAB-radio ble inkludert fra og med 2008.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkningen (9-79 år) som har tilgang til DAB-radio. I menyen til høyre kan du velge data for befolkningen totalt eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har tilgang til DAB-radio, fordelt på alle (prosent)

Alle2000200120022003200420052006200720082009  
Alle (9-79 år)--------1818 
Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)21222832445357657272 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)7880 

Merk:

SSB har i 2020 gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordeling på utdanning gjelder aldergruppen 16-79 år.