medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lytting på DAB-radio en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for lytting på DAB-radio en gjennomsnittsdag. Spørsmål om DAB-radio ble først inkludert i undersøkelsen i 2012. Du kan velge mellom tall for hele befolkningen eller fordelt på ulike bakgrunnsvariabler som kjønn, alder osv.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har lyttet til DAB-radio en gjennomsnittsdag, fordelt på alle (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)--1313192425333838 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)3938 

Merk:

I 2020 har SSB gjort endringer i inndelingen av landsdeler.

Fordeling på utdanning omfatter aldersgruppen 16-79 år.