medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Lesing av e-bok en gjennomsnittsdag

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet. Formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsene navnet Norsk mediebarometer.

Her finner du tall for andel av befolkningen (9-79 år) som har lest elektronisk bok (e-bok) en gjennomsnittsdag fra 2010 og framover. I menyen til høyre kan du velge mellom tall for befolkningen totalt eller fordelt på bakgrunnsvariablene alder, kjønn og utdanning.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Lesing av e-bok en gjennomsnittsdag 2010 - 2021 fordelt på alle (prosent)

Alle2010201120122013201420152016201720182019  
Alle (9-79 år)1212222222 
Alle20202021  
Alle (9-79 år)33 

Merk:

Fordelinger på utdanning omfatter aldergruppen 16-79 år.