medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

PPM - radiokanalenes markedsandeler etter tid på døgnet

PPM-undersøkelsen av norske radiokanalers lyttertall ble i 2006-2018 gjennomført av Kantar. I 2019 overtok Nielsen Media Research ansvaret for undersøkelsen. PPM er en elektronisk undersøkelse av radiolytting ved hjelp av et 'Portable People Meter'. PPM har siden 2007 erstattet data fra den intervjubaserte Radioundersøkelsen som norske radiokanalers offisielle lyttertall. Radioundersøkelsen gjennomføres fortsatt og brukes blant annet som kilde for lyttertall for lokalradio og NRKs distriktssendinger.

Undersøkelsen blir gjennomført ved at et landsomfattende utvalg av personer bærer med seg et elektronisk måleapparat som gjenkjenner all radiolyd som tilhører kanalene som deltar i undersøkelsen. Kantar økte gradvis utvalgsstørrelsen fra 500 personer ved oppstart, til rundt 1000 personer fra 2011. Fra 2017 ble tidsforsinket lytting inntil 7 dager etter sendetidspunkt inkludert i lyttertallene.

PPM måler kun radiolytting knyttet til kanalene som deltar i målingene, slik at lyttertallene vil variere med hvor mange radiokanaler som er med. Antall lokalradioer som er inkludert har variert fra år til år. Mange lokalradioer har vært samlet i såkalte samkjøringer, og hvilke kanaler som har deltatt har variert ganske mye både innenfor år og mellom ulike år. Fra og med 2014 ble undersøkelsen utvidet med stadig flere DAB-kanaler, og fra 2018 omfatter målingen kun riksdekkende kanaler i DAB-nettet eller på Internett.. Dette påvirker både radiolyttingen totalt og markedsandeler for de andre kanalene.

Her finner du resultater fra PPM-undersøkelsen fram til 2019 i form av radiokanalenes markedsandeler (andel av lyttetid) i ulike tidsperioder på døgnet. I 2010 er tidsperiodene noe endret i forhold til tidligere. Du kan velge en eller flere perioder i menyen til høyre. Du kan også velge å få tall fordelt på bakgrunnsvariabler som kjønn, alder og utdanning.

Denne oversikten oppdateres ikke etter 2018, da Nielsen overtok ansvaret for PPM-målingene i 2019. Nyere lyttertall finner du her.

hent data

Markedsandel for ulike tidsperioder 2018 fordelt etter alle

År
Alle
Tidsrom
NRK P1NRK P2NRK P3NRK
Klassisk
NRK
Alltid
nyheter
NRK
mP3
NRK
Sport
NRK
P1+
NRK
P13
NRK
Super
NRK
Jazz
P4P5P6P7P8P9
Retro
P10
Country
Radio
Norge
KissRadio
Rock
Radio
Soft
P24-7
Mix
Norsk
Pop
Bauer
Pop Up
Radio
Vinyl
Radio
Topp 40
Radio1NRJRadio
totalt
 
2018Alle 12+ år0300-0600 55,2 3,8 2,4 1,2 0,4 0,6 0,5 10,6 1,0 0,3 0,0 10,8 1,4 1,2 0,7 0,2 0,3 0,9 2,3 0,3 0,6 0,0 0,9 0,1 0,2 3,4 0,3 0,3 0,2 100,0  
 Alle 12+ år0600-0900 44,9 8,1 5,6 0,8 1,2 1,0 0,8 10,0 1,0 0,2 0,0 12,8 1,8 0,5 0,6 0,4 0,2 0,5 4,4 0,4 1,1 0,0 0,2 0,2 0,1 1,1 0,7 0,3 0,9 100,0  
 Alle 12+ år0900-1500 36,2 4,4 3,2 1,2 1,5 1,8 1,6 12,6 2,0 0,5 0,1 15,8 2,5 0,8 1,7 0,6 0,6 1,1 3,7 0,8 1,4 0,0 0,5 0,5 0,4 1,8 1,1 0,3 1,0 100,0  
 Alle 12+ år1500-1830 35,2 3,7 3,2 1,1 1,7 2,4 2,2 10,8 1,8 0,4 0,1 15,1 3,0 1,0 2,0 0,9 0,8 1,5 4,1 0,8 1,9 0,1 0,8 0,5 0,4 1,7 1,3 0,3 1,3 100,0  
 Alle 12+ år1830-2000 30,8 3,5 3,5 1,1 1,9 3,1 3,2 8,4 2,1 0,5 0,2 14,1 3,9 1,5 2,7 1,1 1,0 1,9 4,0 1,1 2,1 0,1 1,0 0,6 0,5 2,3 1,7 0,4 1,6 100,0  
 Alle 12+ år2000-2300 33,2 2,0 2,6 1,3 0,9 2,9 3,0 11,2 2,5 0,2 0,3 11,7 3,6 1,6 3,0 1,0 1,4 2,2 3,4 1,1 2,3 0,1 0,9 0,6 0,4 2,8 1,6 0,5 1,5 100,0  
 Alle 12+ år2300-0300 45,3 4,0 2,1 2,7 0,5 1,7 0,6 12,3 1,9 0,0 0,2 8,5 1,8 0,9 4,3 0,7 1,3 1,9 1,2 1,0 1,4 0,0 0,6 0,4 0,2 3,0 0,7 0,3 0,5 100,0  
 Alle 12+ årDøgn 38,0 4,6 3,5 1,2 1,4 1,9 1,7 11,4 1,8 0,4 0,1 14,2 2,6 0,9 1,8 0,7 0,7 1,2 3,7 0,8 1,5 0,1 0,6 0,5 0,3 1,8 1,1 0,3 1,1 100,0  

Merk:

Med overgangen til DAB i løpet av 2017 fikk vi flere radiokanaler, og PPM-undersøkelsen for 2018 er vesentlig utvidet. Kanaler som før var samlet under "Andre kanaler" tilknyttet Bauer og P4 er nå i hovedsak rapportert hver for seg.

Frem til 2015 var Bauers radiokjeder Radio 1, The Voice og Radio Rock samlet i samkjøringen Storbyradioen. I 2015-2017 ble Radio 1 rapportert under navnet Kiss, Radio Rock ble rapportert sammen med Radio Norge Soft i "Andre kanaler Bauer", mens The Voice ble nedlagt i 2015. P4 sine mindre kanaler (P6 Rock, P7 Klem, P8 Pop, P9, P10, Bandit og Country) ble i 2015-2017 rapportert som "Andre kanaler P4". Det har variert noe hvilke kanaler som inngår i "andre"-kategoriene, og i hvilken grad DAB og nettradio har vært inkludert.

NRJ inkluderte fram til overgangen til DAB flere lokale kanaler under merkenavnet NRJ. P4 er ansvarlig for driften.

Resultatene fra PPM-undersøkelsen viser andre lyttertall for kanalene enn den 'gamle' Radioundersøkelsen som den avløste i 2007. Noe av årsaken kan være at PPM-tallene dokumenterer passiv lytting eller eksponering for radiosendinger, uavhengig av om lytterne er klar over at de hører på radio - f.eks. i form av radiosendinger i butikker, restauranter etc. Radioundersøkelsen, derimot, baserer seg på intervjuer, og dermed på at lytterne husker at de har lyttet til radio. Samtidig gir PPM-undersøkelsen lavere lyttetid enn Radioundersøkelsen, noe som antakeligvis har sammenheng med måten lyttetiden har vært fordelt mellom kanalene på i Radioundersøkelsen. I tillegg kan noe av forskjellen skyldes overrapportering fra radiolytternes side.

Kilder