medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

Andel med tilgang til bredbånd

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om tilgang til bredbånd ble innlemmet i 2004.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkning med tilgang til bredbånd. Tallene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

hent data

Andel som har tilgang til bredbånd, fordelt på alle (prosent)

Alle20042005200620072008200920102011  
Alle (9-79 år)2951637172828483 

Merk:

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldergruppen 16-79 år.