medienorge
Medienorge finansieres av Kulturdepartementet og deltar
		i et nordisk samarbeid via informasjonsnettverket Nordicom. Institutt for informasjons- og medievitenskap ved
		Universitetet i Bergen har det faglige og administrative ansvaret for prosjektet.

  

Andel med tilgang til bredbånd

Statistisk sentralbyrå har gjennomført mediebruksundersøkelser hvert år siden 1991 (med unntak av 1993). Undersøkelsene er i hovedsak finansiert av Kulturdepartementet og formålet er å kartlegge bruken av ulike medier i Norge. I 1995 fikk undersøkelsen navnet Norsk mediebarometer. Spørsmål om tilgang til bredbånd ble innlemmet i 2004.

medienorge presenterer her tall for andel av befolkning med tilgang til bredbånd. Tallene kan brytes ned på ulike bakgrunnsvariabler.

Resultater fra andre deler av Norsk mediebarometer finner du i denne menyen. Rapport for undersøkelsen i sin helhet finner du på nettsidene hos Statistisk sentralbyrå.

Etter 2011 ble spørsmålet om bredbånd tatt vekk fra undersøkelsen, fordi de fleste som bruker internett har tilgang til bredbånd. Oversikten vil derfor ikke bli oppdatert. De siste tallene er fra 2011.

hent dataAndel som har tilgang til bredbånd, fordelt på alle (prosent)

Alle20042005200620072008200920102011  
Alle (9-79 år)2951637172828483 

Merk:

Fordelinger på utdanning og yrke gjelder aldergruppen 16-79 år.